Forside

For os er tidligt og helhedsorienteret indsats det eneste rigtige! Derfor er det vores mål at sikre, at familier får den rette støtte og konkrete værktøjer så tidligt som muligt, så familien kan få vendt negative problemer til positiv trivsel i familien.
Vores kerneydelser er systemisk og målbar familieterapi. Terapien bygger på de bedste aspekter af evidensbaserede metoder, fordi vi ønsker, at du og din familie skal opleve KVALITET i den behandling som du/ I modtager og resultater der er HOLDBARE.